IgračeIgrače so otrokov nepogrešljiv pripomoček pri igri. Z igro pa se nezavedno razvijajo tudi druge sposobnosti in znanje, saj igra zahteva učenje in spoznavanje veščin tako fizičnega kot umskega značaja. Igrače lahko vse naštete lastnosti izpolnjujejo z dobro zasnovo in izdelavo. Pri tem gre za niz lastnosti, ki so vgrajene v izdelek, ter preizkušene na razne načine. Prvi preizkus je opravljen že pri proizvajalcu, saj so želje vsake proizvajalca, da ima izdelek vse predvidene in zamišljene lastnosti. Otrok oziroma skupina otrok, ki določeno igračo uporablja so v enaki meri dobri pokazatelji pravilno zamišljenih in izdelanih lastnosti igrače. V prvi vrsti morajo biti zanimivi, motivirati jih morajo k igranju in učenju, ne nazadnje pa morajo biti neoporečne,  v nobenem primeru se ne smejo izkazati kot zdravju škodljive.

Pri zagotavljanju teh lastnosti se ideje za igrače črpajo iz različnih virov. Najdemo jih v paleti starejših kot novodobnih vzornikov otrok, tudi sama osnovna funkcija in oblika se lahko nanaša na starejše kot čisto nove vzornike oziroma predhodnike. Posnemanje starejših oblikovnih in funkcijskih prijemov ni nič novega, saj se je to počelo na razne bolj ali manj vidne načine, pa tudi moda velikokrat s procesom kroženja modnih zapovedih,  iz zaprašenih predalov poišče in na novo interpretira sedanjik. Dobra lastnost starih prijemov in odkritji se zrcali v ideji, da dobre stvari in lastnosti ne zastarijo. Kvečjemu se spremenijo proizvodni procesi, materiali, varnostne zahteve in vse podobne lastnosti, ki so odraz sodobnih časov. Tako na primer materialov iz preteklosti, ki so se izkazali z negativnimi lastnostmi ne uporabljamo več. Zdravstvena prepoved je bila v tem primeru gonilna sila za odkrivanje novih materialov. Sodobni material so s tem vrnili uporabnost starejših modelov, z njimi so pridobili stare lastnosti, ki so se z dolgotrajnimi večno mladimi lastnostmi izkazale kot dobra rešitev.

Igrače, ki spominjajo na starejše predhodnike, se v ponudbi otroške trgovine srečujejo na policah poleg sodobnejših. Katero bomo izbrali je odločitev, ki temelji na nakupnih navadah iz preteklosti. Nakupne navade se zrcalijo v vedenjskih vzorcih, ki so posledica izkušenj z podobnimi predmeti. Tako bodo novejše igrače izbirali tisti, ki dajejo prednost novim odkritjem in prijemom, izkušnje so jih naučile, da je to modro in primerno upoštevati pri nakupu. Na drugi strani imamo kupce, ki bodo igrače, tako kot mnoge druge stvari, nakupovali po načelu preizkušenosti. Izbrali bodo igrače, ki so se v preteklosti izkazali kot dobra izbira. Igrače so se v tem primeru izkazale kot dobra izbira preko vrste lastnosti.