Jeziki so skupno človeško bogastvo. Na svetu naj bi menda obstajalo na tisoče jezikov, nekateri od njih imajo več govorcev, drugi pa manj. Učenje nemščine je eno od najbolj pogostih med tujci. Nemščina je germanski jezik, ki jo kot materni jezik govori 140 milijonov, še 80 milijonov pa jo kot drugi jezik. Kot avtohtoni in uradni jezik je prisotna v Nemčiji, Avstriji, Švici, Lihtenštajnu, Južni Tirolski in še drugod kot manjšinski jezik. Govori pa jo še ogromna nemška diaspora, ki je prisotna tako v ZDA kot v Avstraliji. Učenje nemščine je zanimivo in pomembno, kar dokazuje, da je poleg angleščine najbolj priljubljena v Evropski uniji. Deli se na dve narečni skupini, ki sta nizka (ta je brez germanskih soglasnikov) in visoka (ki je obdržala germanske soglasnike). Učenje nemščine je postalo pomembno zaradi njene zgodovine. Njeno jedro se je razvilo na območju Francije v času Frankovskega imperija leta 1000. Sčasoma pa se je tok nemških emigrantov širil proti vzhodu in s sabo posledično prinašal nemški jezik. Učenje nemščine je tako nekje postalo obvezno ali pa prostovoljno, če si se hotel socialno povzpeti.

Učenje nemščine

Dandanes je drugačna zgodba, saj se ljudje učijo tuje jezike zaradi potovanj, služb in preseljevanj. Jezikovna šola Berlitz je ena najboljših šol za učenje tujih jezikov. V šoli imajo na voljo učenje nemščine po naslednjih stopnjah, ki jih pridobite s pomočjo izpitov ali certifikatov: Start Deutsch, Zertifikat Deutsch, Goethe-Zertifikat in drugi. Sodelujete lahko v individualnih, skupinskih ali online izobraževanjih, jezikovnih počitnicah, delavnicah za otroke ali pa se odločite za učenje nemščine v tujini. Takšen način je verjetno najboljši za hitro učenje. Spoznali boste tujo kulturo, običaje, okolje, jezik in same ljudi. Šola Berlitz poskrbi, da bodo imeli njeni učenci odlično znanje tujega jezika. Nihče od šolajočih ne bo odšel od tečajev brez minimalnega znanja tujega jezika. Učenje nemščine bo s šolo Berlitz uspešno in hitro.