Tag Archives: igrače

Razne igrače za najmlajše

IgračeIgrače so otrokov nepogrešljiv pripomoček pri igri. Z igro pa se nezavedno razvijajo tudi druge sposobnosti in znanje, saj igra zahteva učenje in spoznavanje veščin tako fizičnega kot umskega značaja. Igrače lahko vse naštete lastnosti izpolnjujejo z dobro zasnovo in izdelavo. Pri tem gre za niz lastnosti, ki so vgrajene v izdelek, ter preizkušene na razne načine. Prvi preizkus je opravljen že pri proizvajalcu, saj so želje vsake proizvajalca, da ima izdelek vse predvidene in zamišljene lastnosti. Otrok oziroma skupina otrok, ki določeno igračo uporablja so v enaki meri dobri pokazatelji pravilno zamišljenih in izdelanih lastnosti igrače. V prvi vrsti morajo biti zanimivi, motivirati jih morajo k igranju in učenju, ne nazadnje pa morajo biti neoporečne,  v nobenem primeru se ne smejo izkazati kot zdravju škodljive.

Pri zagotavljanju teh lastnosti se ideje za igrače črpajo iz različnih virov. Najdemo jih v paleti starejših kot novodobnih vzornikov otrok, tudi sama osnovna funkcija in oblika se lahko nanaša na starejše kot čisto nove vzornike oziroma predhodnike. Posnemanje starejših oblikovnih in funkcijskih prijemov ni nič novega, saj se je to počelo na razne bolj ali manj vidne načine, pa tudi moda velikokrat s procesom kroženja modnih zapovedih,  iz zaprašenih predalov poišče in na novo interpretira sedanjik. Dobra lastnost starih prijemov in odkritji se zrcali v ideji, da dobre stvari in lastnosti ne zastarijo. Kvečjemu se spremenijo proizvodni procesi, materiali, varnostne zahteve in vse podobne lastnosti, ki so odraz sodobnih časov. Tako na primer materialov iz preteklosti, ki so se izkazali z negativnimi lastnostmi ne uporabljamo več. Zdravstvena prepoved je bila v tem primeru gonilna sila za odkrivanje novih materialov. Sodobni material so s tem vrnili uporabnost starejših modelov, z njimi so pridobili stare lastnosti, ki so se z dolgotrajnimi večno mladimi lastnostmi izkazale kot dobra rešitev.

Igrače, ki spominjajo na starejše predhodnike, se v ponudbi otroške trgovine srečujejo na policah poleg sodobnejših. Katero bomo izbrali je odločitev, ki temelji na nakupnih navadah iz preteklosti. Nakupne navade se zrcalijo v vedenjskih vzorcih, ki so posledica izkušenj z podobnimi predmeti. Tako bodo novejše igrače izbirali tisti, ki dajejo prednost novim odkritjem in prijemom, izkušnje so jih naučile, da je to modro in primerno upoštevati pri nakupu. Na drugi strani imamo kupce, ki bodo igrače, tako kot mnoge druge stvari, nakupovali po načelu preizkušenosti. Izbrali bodo igrače, ki so se v preteklosti izkazali kot dobra izbira. Igrače so se v tem primeru izkazale kot dobra izbira preko vrste lastnosti.

Otroške igrače

IgračeIgrače so otroku nepogrešljiv pripomoček pri preživljanju brezskrbnih otroških dni. Dobre igrače imajo poleg prvenstveno igralne vloge in funkcije tudi elemente in lastnosti, ki spodbujajo k učenju, kreativnosti, pridobivanju delovnih navad, sposobnosti odločanja, kreiranja, ustvarjanja in spreminjanja začrtanih idej ter podobno.

Pri tem seveda starši, varuške, strici, tete, prijatelji in znanci, ki otroška obdarujejo radi pretiravamo. Želimo, da bodo igrače ustrezale nekim našim željam in zahtevam, ki smo si jih predstavljali pred samim nakupom na podlagi izkušenj ali zgolj predstave. V otroškem svetu, načinu razmišljanja in dojemanja imajo funkcije igrače nek čisto svoj pomen, smisel in namen. Zato je potrebno pri tem otroku pustiti svobodo, omejevati ga je smiselno zgolj v vzgojne namene, ko z razposajeno igro otrok nehote začne na igrači povzročat škodo, ki privede do poškodb, ne le igrače ampak lahko tudi otroka.

Pri izbiri igrače je poleg tega potrebno razmišljat o namembnosti, predvsem pa primernosti otrokove starosti, velikosti in teži. Majhnemu nadobudnežu je tako ni primerno kupovati tehnično zahtevnih igrač, katere imajo včasih še odrasli probleme sestavit v neko smiselno celoto ali iz nje izvabit in uporabit vse funkcije, ki so ji bile namenjene ob proizvodnji. Otroku poleg tega ni ravno modro kupovat prevelikih igrač, ki jih v skrajnem primeru niti prenašat ne more, pa tudi zavedati se ne more, kaj pomeni teža igrače, ki je blizu njegovi lastni teži, ter vse neljube posledice, ki se lahko zgodijo z razposajeno uporabo takšne igrače. Vsi, ki otroka obdarujemo brez dvoma hočemo otroku najboljše, zato se nam v dobri veri zdi smiselno pretiravati z velikostjo, številom funkcij, zapleteno sestavo in podobnimi lastnostmi, ki se kasneje na žalost izkažejo kot nesmiselno pretiravanje brez smisla in uporabne ali vzgojne vrednosti

Pri izbiri igrače je velikokrat modro za nasvet povprašati vse, ki so z njimi že imeli opravka pa naj si gre za prodajalce ali prodajne svetovalce v trgovini ali pa prijatelje, sorodnike, znance, ki so takšne ali podobne igrače že kupovali ter imeli priložnost opazovati otrokovo obnašanje in igranje z njo.  Prodajalci so tu najbolje usposobljeni, saj imajo na eni strani podporo proizvajalca in zastopnika, ki ima vedno bogate informacije o tehničnih, funkcionalnih in drugih lastnostih.  Poleg tega v vlogi prodajalca komunicirajo z kupci,  ki jim zaupajo svoje izkušnje, pogled, zahteve pa tudi kritike. Ne nazadnje pa ima vsaka male večja otroška trgovina tudi igralni kotiček, tako lahko prodajalec najboljšo informacijo dobi od otok, ki se igrajo z igračami v trgovini.