Večina od nas nima kakšnih posebnih izkušenj v pravnih zadevah. Lahko pa se vam kdaj zgodi, da bo potrebno poiskati pravno pomoč zaradi različnih gospodarskih razlogov. Mogoče imate podjetje in se vam dogaja, da podjetje ne posluje več uspešno. Ali pa imate dolžnike, ki vam še morajo poplačati dolgove. Razmislite o izvedbi stečajnega postopka za vaše podjetje. V tem članku vam bomo predstavili nekaj zanimivih podatkov o stečajnem postopku. Ko se opravi prijava v stečaj, morate upniki v roku treh mesecev prijaviti terjatve, ki jih imate do dolžnika. Nujno je, da to opravite v dogovorjenem času, ker drugače izgubite pravico do poplačila dolgov. Prijava terjatev v stečajnem postopku je zaželena, saj vam po novi zakonodaji ni treba plačati raznih stroškov, kot je recimo sodna taksa. Vprašali se boste, kako pa sploh izvem ali je moj dolžnik začel stečajni postopek. Podatke boste našli na spletni strani AJPES-a, postopek pridobivanja podatkov pa vam bomo razložili pozneje v tem članku. Kakorkoli že, če ugotovite, da je dolžnik začel stečajni postopek, takoj prijavite terjatve v stečajni postopek. Prijava v stečaj vaših terjatev se naredi na sodišču, saj je to pristojno za celoten postopek. Prinesti morate potrebno dokumentacijo (pogodbe, izpiske, fakture, dobavnice, itd.), zahtevke in dokaze, ki dokazujejo vašo pravico do sodelovanja. Prijava terjatev v stečajnem postopku je možna tudi preko spletnega e-obrazca. Prijava v stečaj zahteva podatek o sodišču, ki vodi postopek, kdo je stečajni upravitelj, opravilno številko postopka in še marsikatere podatke za nadaljnjo ravnanje sodišča. Sedaj pa vam še razložimo tisti del, kako uporabljati spletno stran od AJPES-a. Na vstopni strani morate vpisati dolžnikovo ime ali pa matično številko. Ko se vam bodo prikazali rezultati iskanja boste morali klikniti ob imenu pri eObjavah na število zadetkov.

Prijava v stečaj

Pri rubriki Postopki zaradi insolventnosti kliknite na število zadetkov v objavi sklepov in pisanj. Pri seznamu postopka stečaja boste morali najti tip procesnega dejanja in oklic začetka stečajnega postopka. Stran vam bo nato izpisala vse relevantne podatke. Preko te strani boste lahko spremljali in nadzorovali celoten postopek. Vsak procesen postopek boste lahko pregledovali posamično. Prijava terjatev v stečajnem postopku se lahko dokaj hitro opravi preko spleta. Različni obrazci v principu delujejo na enaki osnovi. Kot prvo boste morali izbrati okrožno sodišče, kjer se bo vodilo stečajni postopek. Vpisali boste opravilno številko postopka na sodišču, kraj in datum prijave, naziv oziroma ime in priimek upnika, njegov naslov prebivališča, če pa je dolžnik pravna oseba pa še matično številko. V obrazcu boste nato vpisali ime dolžnikovega podjetja, naslov oziroma sedež tega ter ime in priimek stečajnega upravitelja. Nadalje boste vpisali vse svoje terjatve do dolžnika, vključno z zamudnimi obrestmi in stroški izterjave. Prijava v stečaj mora vsebovati tudi datum začetka stečaja, ki je napisan na izdaji sklepa sodišča. Vse svoje terjatve boste morali dokazati z navedenimi listinami, ki dokazujejo pravni obstoj vaših terjatev in njihov čas nastanka. Čeprav se je naredila za vaše terjatve prijava v stečaj, še vedno ni jasno ali so te prednostne ali ne. Razlaga prednostnih je, da so to tiste, ki so nezavarovane, kot so plače, nadomestila plač za tri mesece pred stečajem, odškodnine za delovne poškodbe in poklicne bolezni, odpravnine, ki niso bile izplačane v pred stečajnim postopkom, plače in odpravnine odvečnih zaposlenih v obdobju stečajnega postopka in odpravnine za delavce. Pod prednostne terjatve se upošteva še vse davke in prispevke, ki so potrebni za plačevanje že prej omenjenih terjatev. Lahko pa se zgodi, da prijava v stečaj vaših terjatev ni bila uspešna, ker obstaja premajhna stečajna masa. V tem primeru so terjatve priznane s strani države kot davčen odhodek, ampak le, če ste jih prej prijavili v stečajno maso.