Otroška opremaOtroška oprema mora pri združevanju funkcij in lastnosti biti dobro premišljena in izvedena z več vidikov. Predvsem mora biti otroška oprema, ki se uporablja, zasnovana tako, da otroku ne škoduje na račun otroške nevednosti o nevarnostih. Starejše osebe vemo, da določene lastnosti niso vedno najboljše, zato se njihovim negativnim učinkom preprosto izognemo. Otroška oprema, ki je namenjena prvenstveno otrokom mora te negativne učinke in njihovo pretečo nevarnost odstranit že v razvojnem ciklusu. Na tak način bo otroška oprema otroška oprema otroku neškodljiva, kljub otrokovi nevednosti o nevarnostih, katere so značilne za izdelke namenjene odraslim osebam.

Otrokovemu zdravju neškodljiva otroška oprema je obvezna po množici zakonov, standardov in predpisov. Ker pa mnogi predpisi niso življenjski se velja o praktičnih vidikih teh lastnostih informirati. Množico informacij lahko dobimo od prodajnega osebja, obiskovalcev otroške trgovine in drugih virov, velja zanesti tudi na svoje izkušnje, prepričanja, načela. Vsak človek ima svoje tako izkušnje kot tudi poglede na določen prodajni artikel.

Otroška oprema ima podobno kot vsi drugi izdelki poleg zdravju neškodljivih lastnosti, tudi množico drugih lastnosti. Nekateri kupci tako prisegajo na estetiko, drugi na funkcionalnost, tretji na varnost. Vse naštete in druge lastnosti ima tako otroška oprema, kot drugi izdelki. Na videz in po drugih lastnostih drugačni izdelki imajo tako z vidika ocenjevanja enake lastnosti. Kupec, ki med lastnostmi posebej ceni funkcionalnost, si bo želel, da ima to lastnost tudi otroška oprema, katero kupuje. Enako velja za kupca, ki posebej ceni estetiko, v enaki meri si bo želel, da jo ima otroška oprema, katero jo kupuje.

Skozi čas se prodajni artikli vsake otroške trgovine spreminjajo, saj spremembe narekujejo tako kupci, kot razvoj raznih vej znanosti, kot ne nazadnje proizvajalci, ki se v konkurenčnem boju domislijo marsikatere novosti. V času otrokovega odraščanja otroška oprema pomeni vrsto nalog, ki jih otrok počne in opravlja. Otrok z opremo  odrašča, se uči, razvija in raste. Zato mora biti otroška oprema tudi razvoju skozi čas primerno izdelana in zasnovana. Otroška oprema, ki je namenjena počitku, nosi v sebi lastnosti, katere pripomorejo, da otrok spi, uživa v počitku, si nabere novih moči in odrašča. Skozi čas se otroška oprema, ki je namenjena počitku in modro zasnovana ter kakovostno izdelana, spreminja skladno z vsemi spremembami v okolici. Tako znanost korak za korakom, dan za dnem odkrivajo nova dognanja o počitku oziroma času, ko si otrok nabere novih moči. V ta čas otrokovega odraščanja pa ni vključen le počitek, ampak tudi otrokova rast in razvoj.