Ali ste tudi vi pred leti najeli kredit v švicarskih frankih?

Če je odgovor pritrdilen, ste se gotovo srečali z izzivi in utrpeli škodo, tako kot večina tistih, ki se je odločila za tovrsten kredit. Naj povemo, da so bili vsi najeti krediti razveljavljeni oziroma s strani sodišča razglašeni za nične.

Zakaj je bila pogodba v švicarskih frankih razveljavljena in kdaj je do tega prišlo?

Kreditna pogodba v švicarskih frankih je bila razveljavljena s pravnomočno odločbo Vrhovnega sodišča RS. Te pogodbe niso imele pravnega učinka, zato si lahko kreditojemalci povrnejo stroške, ki so nastali zaradi podpisa pogodbe v švicarskih frankih. To v praksi pomeni, da mora banka (v kolikor je bil kreditojemalec oškodovan), vrniti preplačilo zneska po kreditni pogodbi v švicarskih frankih. Velja, da se plačilo glavnice izniči oziroma kompenzira. Kreditne pogodbe v švicarskih frankih se štejejo za nične od začetka ali v delu, v katerem vsebujejo nepoštene pogodbene pogoje. Na ta način ima potrošnik oziroma kreditojemalec pravno sredstvo za zaščito pred morebitnimi zlorabami s strani bank, saj so bile kreditne pogodbe v švicarskih frankih sklenjene na nepošten način.

krediti v švicarskih frankih

Kako pa je s kreditojemalci in krediti v švicarskih frankih, ki še niso bili odplačani?

Če kredit v švicarskih frankih s strani kreditojemalca še ni bil odplačan, lahko na podlagi začasne odredbe takšen kredit zamrzne. Na ta način se onemogoči prihodnje odplačevanje kredita. Omeniti pa je treba, da mora kreditojemalec pravočasno ukrepati, saj v nasprotnem primeru ne more prejeti povračila stroškov. Večina ničnih pogodb v švicarskih frankih je bila sklenjena med letoma 2003 in 2008.

V katerem letu so kreditne pogodbe v švicarskih frankih postale nične?

Kreditna pogodba v švicarskih frankih je bila razglašena za neveljavno v letu 2023. Vrhovno sodišče se je za razveljavitev odločilo, ker so bile te pogodbe v švicarskih frankih nepoštene oziroma so vsebovale nepoštene pogodbene pogoje. Slednji se nanašajo na pravno sankcijo, ki omogoča razveljavitev celotne kreditne pogodbe v švicarskih frankih ali vsaj tistega dela pogodbe, v katerem so zapisani nepošteni pogodbeni pogoji. S to odločbo je sodišče potrošnike zaščitilo pred nepravičnimi in izkoriščevalskimi pogoji, slednji pa so bili vključeni v pogodbo s strani bank.

Sodišče je pogodbe razveljavilo na podlagi materialnopravne podlage, ki izhaja iz nepoštenih pogodbenih pogojev ter se opira na zakonodajo, ki ureja pravice potrošnikov in varstvo potrošnikov oziroma podobna pravna področja. V Evropski uniji namreč veljajo predpisi, na podlagi katerih so nepošteni pogodbeni pogoji prepovedani. Pri razveljavitvi kreditnih pogodb v švicarskih frankih se je sodišče tako opiralo na omenjeno zakonodajo.

Kakšna so bila stališča sodne prakse pri odločanju o nepoštenosti pogojev?

Sodišče je o nepoštenosti pogojev poleg zakonodaje v zakup vzelo tudi sodno prakso, na podlagi katere so bili pogoji razglašeni za nepoštene, pogodbe v švicarskih frankih pa posledično razveljavljene. Sodna praksa je postavila določene zglede in pravila, ki se nanašajo na upoštevanje načel preglednosti, poštenosti ter ravnotežja med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank.

krediti v švicarskih frankih

Sodišče je odločilo, da same tuje valute v kreditnih pogodbah niso problematične. V preteklosti so se namreč krediti velikokrat že sklepali v tujih valutah. Težava pri kreditih v švicarskih frankih je bila, da so banke tako rekoč zavajale kreditojemalce. Kreditodajalci pred podpisom kreditnih pogodb v švicarskih frankih strankam namreč niso pojasnili morebitnega tveganja oziroma negativnih posledic, ki lahko izhajajo iz podpisa takšnih kreditnih pogodb. Na ta način se je pojavila informacijska asimetrija. To pomeni, da kreditojemalci niso bili obveščeni oziroma informirani do te mere, da bi se lahko zavarovali pred škodo, ki bi lahko nastala zaradi nihanja valutnega tečaja.

 

Kako bi banke morale ravnati v primeru kreditnih pogodb v švicarskih frankih?

Banke imajo dolžnost, da kreditojemalcem pri sklepanju kreditnih pogodb v celoti predstavijo vse podrobnosti in tveganja, ne glede na to, v kateri valuti se pogodbe sklepajo. V primeru kreditov v švicarskih frankih so banke ravnale zelo nepošteno in prav gotovo ne z dobro prakso. Kreditojemalcem niso predstavile vseh morebitnih negativnih posledic, ki izhajajo iz pogodb v švicarskih frankih, kar pa bi prav gotovo morale storiti. Neinformiranost je vodila v neugodne posledice za potrošnike iz vidika financ. Banke bi morale jasno predstaviti posledice, ki izhajajo iz morebitnih nihanj tečaja, ter posledičen vpliv na višino obveznosti in stroške odplačevanja kreditov.

Na koga se lahko obrnete, če ste bili tudi sami oškodovani zaradi kreditnih pogodb v švicarskih frankih?

Če ste se tudi vi znašli v situaciji, ko ste bili oškodovani zaradi podpisa kreditne pogodbe v švicarskih frankih, se morate zavedati, da vam iz tega naslova seveda pripada povračilo škode. Najbolje je, če se za pomoč obrnete na odvetnika za odškodnine, ki se je prav gotovo že srečal z odškodninskimi zahtevki, ki izhajajo iz kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Odvetnik za odškodnine vas bo usmeril in vam svetoval, kako postopati v teh primerih, da boste dobili maksimalen znesek odškodnine, ki vam pripada.

Stranke se morajo zavedati, da so bile pred podpisom pogodbe zavedene, kar pomeni, da niso bile ustrezno obveščene o posledicah sprememb menjalnega tečaja. Banka bi morala kot odgovorna in poštena institucija strankam predložiti grafe in tečaje oziroma podobne analize, ki bi jih seznanile z morebitnimi negativnimi posledicami, vključno s tistimi, ki bi jih stranka morda težko nosila.

krediti v švicarskih frankih

Stranke so kreditne pogodbe v švicarskih frankih podpisale misleč, da bodo na boljšem. Banke so jim situacijo namreč predstavile na način, da so krediti v tujih valutah (trenutno) ugodnejši, ne da bi jih opozorile na posledice v prihodnosti. Seveda se je valutni tečaj v vmesnem času spremenil, kreditne obveznosti pa so se povišale. Posledično so imeli kreditojemalci precej višje obroke za kredit, ki so ga vse težje odplačevali.

Omeniti je treba še, da morajo banke v skladu s pošteno prakso in zakonodajo kreditojemalcem podati vse potrebne informacije pred podpisom kreditne pogodbe. Vse, kar odstopa od tega, je neveljavno in lahko stranko potisne v težko finančno situacijo.