Cena gradbenega nadzora je odvisna od več dejavnikov, vključno z obsežnostjo gradnje, vrsto objekta, zahtevnostjo gradbenih del ter kakovostjo izdelane projektnih dokumentacije in izvajalcev del. Gradbeni nadzornik cena se prilagaja vsakemu povpraševanju posebej, ob upoštevanju zahtev investitorja. Gradbeni nadzornik cena je priporočena s strani Inženirske zbornice Slovenije. Pri izbiri gradbenega nadzornika je pomembno upoštevati izobrazbo, strokovnost, izkušnje in reference nadzornika, saj bo to vplivalo na kakovost gradbenega nadzora in uspešnost gradnje. Gradbeni nadzornik cena se prav tako določa glede na pričakovanja naročnika. Na primer, ali naročnik od nadzornika pričakuje nasvete in druga mnenja ali pa pričakuje tudi pomoč pri reševanju morebitnih težav, komunikacijo in vodenje ekipe.

Priporočene urne postavke

Gradbeni nadzornik cena je odvisna od osebnih kompetenc, nalog in odgovornosti, ki jih opravlja nadzornik. Inženirska zbornica Slovenije (IZS) priporoča urne postavke za pooblaščene inženirje glede na razvrstitev delovnih skupin in zahteve opravljenih del. V prvo skupino je uvrščen nadzornik del, ki opravlja naloge samostojno. Za te naloge se potrebuje praktične izkušnje in posebna teoretična strokovna znanja. Gradbeni nadzornik cena za tovrstne naloge se giblje med 50 in 60 € na uro. V drugi skupini so nadzorniki, ki opravljajo zahtevno in odgovorno delo, pri čemer zahtevane naloge zahtevajo posebna znanja in izkušnje.

Gradbeni nadzornik cena

V tretji skupini so vodje nadzora, ki opravljajo zelo zahtevno in odgovorno delo ter so pooblaščeni za vodenje, usposabljanje in nadzor nad drugimi zaposlenimi ter vodenje večjih skupin. Priporočena cena gradbenega nadzora za tovrstne naloge se giblje med 80 in 100 € na uro. V zadnjo skupino spadajo nadzorniki, ki opravljajo izjemno zahtevno delo. Ti nadzorniki prevzemajo veliko odgovornost v skladu z navodili delodajalca, opravljajo izčrpavajoče delo ter vodijo tudi skupine zaposlenih iz drugih delovnih skupin. Gradbeni nadzornik cena za tovrstna dela se giblje med 100 in 130 € na uro. V vsakem primeru je priporočljivo, da se pred začetkom gradbenega projekta dogovorite o cenah in plačilnih pogojih ter pridobite več ponudb, da lahko primerjate strokovnost, izkušnje in storitve ponudnikov gradbenega nadzora.

Prilagodljiva cena gradbenega nadzora glede na lokacijo in kompetence

Pri določanju cene gradbenega nadzora se lahko lokacija gradnje upošteva kot dejavnik, ki vpliva na končno ceno. Podjetje Xplan se lahko prilagodi in premika po različnih lokacijah, kot so Koper, Ljubljana, Maribor itd. Na ta način lahko učinkovito izkoristijo čas in stroške potovanj, kar jim omogoča ponujanje konkurenčnih cen glede na lokacijo gradnje. Možnost za dogovor o ceni glede na vrednost projekta je odvisna od preučitve projektne dokumentacije in zahtev investitorja ter celotne vrednosti projekta. To je stvar dogovora med strankami.

Vsekakor so kompetence nadzornika pomembne pri določanju cene. Vodje nadzora, ki so redno pooblaščeni za vodenje, usposabljanje in nadzor drugih zaposlenih ter vodenje skupin zaposlenih iz drugih delovnih skupin, imajo običajno višje urne postavke kot nadzorniki del, ki opravljajo naloge, ki so jim poverjene, samostojno, pri čemer naloge zahtevajo le posebna teoretična strokovna znanja in praktične izkušnje. Cena gradbenega nadzora se lahko prilagodi glede na zahtevnost nalog, odgovornosti in kompetence nadzornika. Za izvajanje gradbenega nadzora je priporočljivo najeti strokovnjaka, kot je gradbeni inženir, arhitekt ali drug izkušen specialist s področja gradbeništva. Pomembno je, da izberete osebo z ustreznim znanjem in izobrazbo. Gradbeni nadzornik mora biti tudi registriran pri ustrezni zbornici, kot je Zbornica za arhitekturo in inženirstvo Slovenije (ZAPS) ali Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ter izpolnjevati zahteve glede kvalifikacij za opravljanje gradbenega nadzora.