Pomislite, da obstaja nekje nekdo, ki ponuja celostne storitve za pomoč na domu starejšim. Nekdo, ki poskrbi za gospodinjska opravila, jih pospremi do zdravnika ali trgovine, z njimi preživi aktiven dan ali pa jim na dom dostavi hrano ter jim uredi pedikuro ali frizerja. Z eno besedo, to je pravi junak! In takšni junaki dejansko obstajajo – to so junaki na domu.

Spoznajte njihovo zgodbo, vizijo in storitve, ki jih ponujajo.

Junaki na domu – spletna platforma za podporo starejšim

Junaki na domu – celovita oskrba starejših na domu

Junaki na domu delujejo v skladu s svojo vizijo, ki temelji na celoviti pomoči ter podpori starejšim. Ob tem ne pozabljajo tudi na tiste, ki morda pomoč potrebujejo zaradi zdravstvenih težav, invalidnosti ali kroničnih bolezni. Organizacija si prizadeva tudi poenostaviti in centralizirati postopek urejanja storitev oskrbe na domu, ki je pogosto stresen in zapleten zaradi razdrobljenih storitev ter kompleksne zakonodaje.

Junaki na domu delujejo kot platforma, ki povezuje uporabnike s široko mrežo ponudnikov storitev po vsej Sloveniji. Kljub kompleksnosti oskrbe na domu platforma uporabniku ponuja prijazen vmesnik z različnimi možnostmi. Uporabniki platforme lahko enostavno izbirajo med različnimi storitvami, povezanimi z oskrbo na domu, in se za pomoč pri naročilu obrnejo na strokovno osebje platforme.

Pred prvim obiskom strokovno osebje z uporabnikom sodeluje pri sestavi osebnega načrta storitev, ki služi kot podlaga za zagotavljanje ustrezne izbire storitev glede na njihove specifične potrebe.

In katere storitve vam junaki na domu nudijo?

Storitve

Ti junaki posebne sorte ponujajo širok spekter pomoči in oskrbe starejših na domu, v sklopu katerih pomagajo ohranjati njihovo samostojnost in avtonomnost ter izboljšati njihov vsakdan.

Storitve vključujejo:

 • Pomoč pri vsakodnevnih opravilih
 • Spremstvo
 • Pomoč v gospodinjstvu
 • Različne aktivnosti in druženje
 • Fizioterapijo in delovno terapijo na domu
 • Masaže
 • Frizerske storitve
 • Hišniške storitve
 • Pedikuro

Za tiste, ki želijo povečati svojo aktivnost, ponujajo sodelovanje v programih Aktiven dan za aktivno starost in Aktivno varstvo v sodelovanju s podjetjema DEOS, d.o.o. in Zavodom AS so.p. Cilj teh programov je ohranjanje samostojnosti s krepitvijo fizičnih in kognitivnih sposobnosti ter širjenjem socialnih stikov.

Posameznik izbere potrebno storitev glede na svoje dejanske potrebe in na to, pri katerih vsakdanjih opravilih potrebuje pomoč. Uporabniki lahko te storitve izberejo sami ali pa jim pri tem pomagajo njihovi bližnji.

Junaki na domu starejšim predstavljajo podporo in spodbujajo socialno interakcijo

Izvajalci storitev

Vsi ponudniki storitev znotraj platforme Junaki na domu opravijo preverjanje s strani strokovnega osebja, kar zagotavlja visoko kakovost storitev. Ključna prednost platforme je tudi možnost zagotavljanja nadomestnih izvajalcev v primeru nepričakovane odsotnosti izbranega ponudnika. Poleg tega lahko platforma enostavno uredi zamenjavo izvajalca, če uporabnik z izbranim ni zadovoljen. Junaki na domu na svoji platformi omogočajo tudi pregled naročenih in izvedenih storitev. Ob tem pa je na enostaven način mogoče tudi naročanje dodatnih storitev.

Subvencionirana pomoč

Storitev pomoči na domu se izvaja v dveh oblikah: samoplačniška in subvencionirana.

Subvencionirana pomoč na domu je namenjena starejšim in invalidnim osebam ter tistim s kroničnimi boleznimi, ki zaradi različnih razlogov ne morejo samostojno skrbeti zase. Pomoč se nudi pri temeljnih dnevnih in gospodinjskih opravilih ter pri ohranjanju socialnih stikov.

Samoplačniška pomoč na domu pa je na voljo tistim, ki niso upravičeni do subvencij ali potrebujejo dodatne ure pomoči. Obe obliki pomoči omogočata boljše kakovosti življenja na domu, preprečujeta osamljenost ter razbremenjujeta družinske člane.

Subvencionirane storitve, ki jih nudijo Junaki na domu, lahko uveljavljajo:

 • osebe, stare 65 let ali več, ki ne zmorejo več ustrezno skrbeti zase
 • osebe s statusom invalida
 • kronično bolne osebe in tiste brez priznanega statusa invalida, ki pa so po oceni pristojnega Centra za socialno delo nezmožne za samostojno življenje
 • otroci s hudimi boleznimi in tisti, ki zaradi težkih motenj v telesnem in duševnem razvoju niso vključeni v organizirano varstvo

Junaki na domu v okviru subvencionirane pomoči na domu nudijo:

 • pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih – pri oblačenju in slačenju, hranjenju, umivanju
 • vse oblike gospodinjske pomoči – pripravljanje ali dostava obrokov, pomivanje posode, osnovno čiščenje, odnašanje smeti, postiljanje
 • socialno interakcijo – pomagajo pri vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, upravičenca spremljajo po nujnih opravkih

Mogoče je tudi uveljavljanje subvencionirane oblike pomoči

 

Če potegnemo pod črto, glavni cilj, ki ga zasledujejo Junaki na domu, je omogočiti starejšim, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju. To dosegajo preko združevanja kakovostnih izvajalcev pomoči na domu s tistimi, ki to pomoč potrebujejo. Vse njihove storitve so na voljo na enostaven način, kar uporabnikom olajša dostop do potrebne pomoči in oskrbe.

Platforma Junaki na domu torej predstavlja celovito rešitev za starejše in druge, ki potrebujejo različne oblike pomoči na domu. Z zagotavljanjem različnih storitev na enem mestu ter možnostjo subvencionirane ali samoplačniške oskrbe na domu, si prizadevajo izpolniti potrebe uporabnikov in jim omogočiti kakovostno ter udobno življenje v njihovem domačem okolju.