Vezana vlogaNa finančnem trgu je veliko možnih oblik varčevanja. Vsak posameznik si lahko izbira načine varčevanja, ki so seveda popolnoma prilagojena njihovim željam. Tisti ki so se odločili za finančne instrumente, so bili veliko bolj nagnjeni h tveganju. Te finančni instrumenti so točke nekakšnega vzajemnega sklad, obveznic, delnic in drugih finančnih derivatov. Ampak najbolj je med ljudmi je priljubljena vezana vloga. Vezana vloga je najbolj pogosta izbira, ker vsakemu posamezniku daje prednost in varnost. Vsak sklenjen depozit je v osnovni vezana vloga, pri čemer se seveda komitent hranilnice ali banke odpove vse denarnim sredstvom, ampak seveda za določeno obdobje, ki je določeno z časom.

Vezana vloga ima seveda za razliko fiksno obrestno mero, od drugih različnih finančnih oblik. Fiksna obrestna mera pomeni da varčevalec seveda ne gleda na finančni trg in njihove razmere. S tem dobi zagotovljeno vsoto z obrestmi. Vsak varčevalec mora budno spremljati dogajanja v ekonomskem svetu.  Inflacija je zelo pomemben faktor. Inflacijo mora upoštevati seveda vsak varčevalec. Najbolj pa morajo upoštevati inflacijo tisti, ki jih zanima vezan vloga. Posamezniki, ki so seveda bili nagnjeni k tveganju, so posegali visoko h tveganih finančnih instrumentih. Seveda pri tem tveganju ustvarili veliko izgubo. Vezana vloga ima v primerjavi z vsemi drugimi načini varčevanja precej nizko obrestno mero. Ampak bolj kot je nizka obrestna mera, so na prihrankih vidni večji negativni učinki. Ampak ugodnejše varčevanje vam omogočajo depozitni kuponi.

Če Vas zanima več o vezanih vlogah in čem drugem s finančnega trga, si lahko podrobnosti pogledate na zgornji povezavi.