AvtosedežiAvtosedeži so sedeži oziroma sedalna mesta v vozilu, ki so namenjena prevozu otrok in drugih oseb, ki ne dosegajo predpisanih pogojev za samostojno sedenje v vozilu.

Zavedanje posledic, ki jih ima neustrezno varovanje mlajših oseb v vozilu, je botrovalo dejstvu, da so avtosedeži današnjih dni veliko bolj varni, predvsem pa dostopni veliko širši množici, kot je to veljalo za njihove predhodnike. Avtosedeži roko na srce, še ne dolgo nazaj, praktično niso obstajali oz so bili vse kaj drugega. Otroke se je pred časi prevažalo na sedežih za odrasle osebe, varnostni elementi, ki jih danes imenujemo zadrževalni sistemi, pa so bili vse kaj drugega. Otroke so takrat po najboljših močeh varovali odrasli potniki, ki so se poleg voznika prevažali v vozilih. Včasih so bili avtosedeži tudi mnoge improvizirane zadeve, ki se jih mnogi iz otroških dni spomnijo kot košare, deli otroškega vozička in podobno. Za več informacij o avtosedežih kliknite tukaj.

Največ sprememb so avtosedeži doživeli s tem, da so postali del obvezne opreme vozila, ki prevaža otroke oziroma druge osebe, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za samostojno sedenje v sedežih za odrasle osebe. Obveznost v cestnem prometu je narekovalo mnoge spremembe, katere so se dogajale, se dogajajo in se bodo dogajale v prihodnosti. Osnova vseh sprememb je zavedanje, da je varnost otrok največja takrat, ko se zavedamo, da morajo avtosedeži otroku ustrezati.  Otroci rastejo in odraščajo, s tem v zvezi se spreminja poleg njihove starosti tudi teža in velikost. Enako kot pri odraslih osebah so varnostni elementi prilagojeni fizikalnim lastnostim potnikov. Za lažje odločanje je nov zakon določil skupine v katre so otroci in druge mlajše osebe, ki ne morejo samostojno sedeti v vozilu, razvrščene po lastnostih kot so starost, teža in velikost. Vsekakor je za varnost otrok pomembno, da se poleg standardov zavedamo otrokovih individualnih lastnosti. Tako ni dovolj, da otroku izberemo avtosedež, ki ustreza predpisom, ampak avtosedež, ki bo otroku v polnosti zagotavljal varnost. Otrok je lahko večji ali manjši kot večina njegovih vrstnikov. V tem primeru, bomo pozornost namenili elementom, ki zagotavljajo varnost. V prvi vrsti avtosedeži zagotavljajo varnost z ustrezno oporo telesa, posebno glave. Otrok, ki je večji od svojih vrstnikov, tako morda ne bo imel ustrezne opore glave, ker se proizvajalci pri izdelavi največkrat orientirajo po največji množici otrok, z drugo besedo povprečnih vrednosti. Avtosedeži, ki zagotavljajo največjo varnost bodo tisti, ki bodo ob preizkusu izkazali največjo zaščito in oporo glave. Podobno velja za vse ostale varnostne elemente, ki jih avtosedeži imajo.