Se ukvarjate z gradnjo ali obnovo svojega doma in razmišljate o vgradnji male čistilne naprave? Se počutite neprijetno, ker ne veste katera čistilna naprava je prava za vas? Priznajmo si, da večini ljudi to povzroča dodaten stres. Postavljajo se vprašanja, ali je nova čistilna naprava sploh potrebna, katera čistilna naprava je najbolj primerna, katere dokumente je treba urediti … Zveni kot nepotrebna komplikacija, kajne? Naj vas nič več ne skrbi, saj bomo v tem članku predstavili osnovne pojme čistilne naprave in vam pomagali olajšati izbiro do prave čistilne naprave.

Kdaj sploh potrebujemo čistilno napravo

Vsi, ki bivate na območjih, kjer javna kanalizacija ni dosegljiva ali je ta oddaljena več kot 100 m, ste odgovorni za čiščenje hišnih odplak. Lastna čistilna naprava je tista, ki vam bo pri tem v pomoč. Preden jo kupite pa je dobro vedeti, tudi katera soglasja potrebujete. Torej, preden se lotite gradnje ali obnove, je nujno pridobiti vodno soglasje (izdaja ga Direkcija RS za vode na podlagi 150. člena Zakona o vodah) in soglasje izvajalca gospodarske javne službe za čiščenje odpadne vode (komunala). Na ta način boste tudi vedeli, ali resnično potrebujete čistilno napravo ali boste morali odpadno vodo rešiti kako drugače.

Kaj pravzaprav predstavlja mala čistilna naprava?

Ko spoznavamo področje čistilnih naprav, nam verjetno največjo zmedo povzročajo različni izrazi, kot so biološka, mala, tipska, pasivna, komunalna, črpalna, membranska, SBR… Za boljše razumevanje vam bomo razložili nekaj osnovnih pojmov.

–      Vsaka mala čistilna naprava je biološka, saj uporablja mikroorganizme za čiščenje vode po načelih biologije. Deluje na osnovi aktivnega mulja.
–      Vsaka mala čistilna naprava spada med čistilne naprave, saj čisti odpadno vodo iz gospodinjstev, kar predstavlja komunalno odpadno vodo.
–      MKČN < 50 PE je izraz za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, ki je manjša od 50 populacijskih ekvivalentov.
–      Tipska čistilna naprava je predizdelan izdelek, izdelan v skladu s standardom SIST EN 12566-3, kar pomeni, da je že izdelana v tovarni in nato dostavljena na mesto vgradnje.
–      SBR je kratica za sekvenčni biološki reaktor (angl. Sequencing Batch Reactor), ki predstavlja vrsto biološke čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. Gre za sistem, ki omogoča postopek biološke razgradnje odpadnih snovi v vodi v več fazah.
V Sloveniji sta najbolj razširjeni dve vrsti čistilnih naprav: vertikalna in tipska.

Katera čistilna naprava je prava za vas?

Pri izbiri čistilne naprave je ključno upoštevati več smernic. Prva je ustrezna dimenzija, ki jo ima čistilna naprava.  To pomeni, da naj bo dimenzija sorazmerna s številom stalno prisotnih oseb v gospodinjstvu. Prav tako je pomembno izbrati primerno lokacijo, ki omogoča postavitev naprave do 15 metrov stran od objekta. Ob tem mora obstajati možnost iztoka očiščene vode. Reaktor, ki ga ima čistilna naprava mora izpolnjevati zahteve kot so kompaktnost, stabilnost in najboljše je, da je narejen iz enega kosa. To pomeni, 100-odstotno vodotesnost s povoznostjo do 1500 kg brez potrebe po betoniranju. Pomembno je, da električne komponente niso v neposrednem stiku s samo posodo. Prav tako visoko učinkovitost čiščenja odpadne vode, dosežemo z SBR tehnologijo MIKRO SOLIDO, ki dosega do 99 % čiščenja. Če se odločite za nakup čistilne naprave pri Ekohit je dodatna spodbuda zagotovo tudi subvencioniranje s strani države. Prav tako so cene konkurenčne in ugodne glede na to, kako visoko kakovostna je čistilna naprava, ki jo ponujajo. Njihove čistilne naprave sodijo med najbolje prodajanimi in priljubljenimi rešitvami na trgu.

Še nekaj besed o inovativni SBR mikro tehnologiji

Čistilne naprave, ki temeljijo na inovativni SBR mikro tehnologiji, so uspešno v uporabi že 25 let. Postopek čiščenja odpadne vode poteka v eni komori, kar omogoča 24-urni cikel čiščenja in zagotavlja do 99% visoko učinkovitost čiščenja. Ta naprava je izjemno preprosta, zanesljiva in brez vonja, saj odpadno vodo ob vstopu v reaktorsko posodo nemudoma aktivira s kisikom.

Čistina naprava s SBR mikro tehnologijo je zagotovo prava izbira za vaš dom.