AvtosedežiAvtosedeži so otrokom namenjeni sedeži v avtomobilu. Z mnogimi lastnostmi so prilagojeni najmlajšim potnikom v vozilu, omogočajo jim udobno in varno vožnjo.

Varnost in udobje avtosedeži zagotavljajo z prilagojenostjo otrokom, kakovostnimi materiali ter varnostno konstrukcijo in elementi. Prilagojenost otrokom pomeni sorazmernost konstrukcijskih lastnosti sedeža z otrokovo starostjo, velikostjo in težo. Proizvajalci se pri izdelavi ozirajo na eni strani na statistiko, na drugi pa na predpise, ki sedeže deli v več skupin. Statistika proizvajalcem sporoča informacijo o povprečju lastnosti določene starostne skupine otrok. Na ta način proizvajalec lahko zajame največjo možno populacijo otrok. Ker otroci kljub temu v mnogih lastnostih presegajo okvire generacije proizvajalci omogočajo prilagoditve na razne načine. Predvsem omogočajo, da otroci, ki niso udobno nameščeni, dobijo nekaj dodatne opore, predvsem na ključnih mestih, ki zagotavljajo varnost in udobje. Varnostni elementi in varnostna konstrukcija mora biti ustrezna predpisom, pred prodajo v trgovinam morajo vsi avtosedeži prestati vrsto testiranj in preizkusov. Ustreznost predpisom se da preprosto preverit, vsak sedež ima oznako, ki označuje poleg ustreznosti standardov še mnogo vrsto drugih podatkov. Tako lahko kupec izve ali ustreznost varnostnim predpisom velja za najnovejše standarde, ali za starejše standarde.

Ustreznost starejšim ali novejšim standardom pomeni razliko v varnostnih zahtevah. Starejši standardi imajo manjše zahteve, novejši ustrezajo strožjim varnostnim zahtevam. Razlike označuje oznaka ECE-R44/3 oz. ECE-R44/4. Obstajajo tudi starejši standardi, ki so v enakem zaporedju oznak označeni, pomeni pa kot rečeno manjše varnostne zahteve. Mnogi kupci, ki so bolj osveščeni o pomenu oznak poleg tega dajejo prednost nakupu glede na kraj testiranja, izberejo med avtosedeži, ki so bili testirani v njim ustreznem preizkusnem inštitutu. Oznake so pri sedežih zelo pomembne, saj na kratko sporočajo vse pomembne informacije o avtosedežu. Na otroških avtosedežih so poleg oznake standarda, navedene tudi : primernost za težo otroka v kilogramih, država, kjer je bil sedež preizkušen, številka testa, ki vsebuje standard, preizkusni inštitut in številko testa, ter serijsko številko sedeža.  Avtosedeži imajo poleg tega na oznaki navedeni druge podatke, ki pa nimajo z varnostjo nobene zveze in niso predpisani (logo proizvajalca, država proizvajalca, vzdrževanje itd.). Testi in ustreznost standardom so za kupce različnega pomena, potrebno je tudi dobro razumevanje vseh podrobnosti testiranja. Tako so lahko avtosedeži v primerjavi različni, kar pomeni različne rezultate. Razlike na testiranjih so v pogojih, standardih, sedežih, ki so poslani na preizkuse in vseh drugih pogojih, ki vplivajo na rezultate. Odločitev je seveda prepuščena kupcu.

Avtosedeži so obvezen del opreme vsakega vozila, ki prevaža otroke.